BÖLÜM BAŞKANINDAN

Bölümümüz, 1993 yılında ilk öğrencilerini almış ve 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Aynı yıl Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine de başlamıştır. 1994 yılında da lisans ikinci öğretime öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bugün bölümümüz 3 Profesör, 3 Doçent, 10 Yardımcı Doçent ve 9 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar; Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Isı Tekniği ile Enerji anabilim dallarıdır.
Sürekli bir iyileştirme çevriminin oluşturulabilmesi ve bağımsız kuruluşların bakış açısı ile de eksikliklerimizin tespit edilip düzeltilebilmesi için 2008 yılında bölüm olarak MÜDEK akreditasyonuna müracaat edilmiştir. Bölümümüzün lisans örgün öğretim programı akredite edilmiştir. Amacımız lisans eğitim kalitesini her geçen gün arttırmak, sürekli bir iyileştirme çevrimini oluşturmaktır. Mezunlarımızın mühendislik temel bilgilerini kullanarak yeni ve orijinal tasarımlar üretebilecek seviyeye gelmesini sağlamaktır. Hedefimiz mezunlarımızın endüstride aranan nitelikli elemanlar olmasıdır. Öğrencilerimizin Güneş Enerjisi ile çalışan araç ve Robot yarışmalarına takım oluşturarak katılmaları teşvik edilmiş ve önemli başarılar elde edilmiştir.
Teknolojik gelişmeler hızla devam ederken, öğrencilerimizin bu gelişme karşısında geride kalmamaları sebebiyle tasarım ve analiz programları lisans eğitiminde öğrencilerimize öğretilmektedir. Öğrencilerimize lisans düzeyinde bir ısıl tasarım projesi, bir mekanik tasarım projesi ve bir uygulama projesi verilmektedir. Tasarım projelerinde öğrencilerimize bilimsel ve mesleki katkının yanında grup çalışması yapabilme özelliği de kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Bölümümüz iyi bir lisans eğitimini hedeflemekle birlikte bilimsel çalışmalar ve lisansüstü eğitime de büyük önem vermektedir. Sanayi ile ilişkiler ve ortak projeler artarak devam etmektedir. Science Citation Index Expanded veri tabanı tarafından taranan bilimsel dergilerdeki çok sayıda yayınlarımız ve bu yayınlarımıza yapılan atıflar bunun en önemli göstergesidir. 2001 ve 2002 yıllarında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan bir araştırmada bölümümüz, öğretim üyesi başına düşen ortalama SCI makale sayısında Ülkemizdeki bütün Makine Mühendisliği bölümleri arasında birinci olmuştur. YÖK internet sitesinde ilan edilen veriler esas alınarak bölümümüzde yapılan sıralamada bölümümüz 2005 yılında öğretim üyesi başına düşen ortalama SCI makalesi kriterine göre bütün makine mühendisliği bölümleri içerisinde sekizinci, 2006 yılında ise beşinci olmuştur. Bölümümüz genç, dinamik ve aktif bilimsel çalışma yapan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Doktora programımızdan mezun olan akademisyenler ülkemizin değişik üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Bilimsel performansımızın diğer bir göstergesi ise bölümde sonuçlandırılmış ve yürütülmekte olan çok sayıda TÜBİTAK, DPT, SANTEZ, TEYDEB ve BAP projeleridir.
Bölümümüz 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü ile karşılıklı olarak ‘Çift Anadal Programı’ ve ‘Yan Dal Programı’ uygulamaya başlamıştır.
Bilimsel araştırmalarda uluslararası düzeyde nitelikli çalışmalarımızı bir taraftan devam ettirirken diğer taraftan da lisans ve lisansüstü eğitimdeki kaliteyi arttırma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Prof. Dr. Enver ATİK
Bölüm Başkanı

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik